Szczegóły oferty Kospel SAFE dla EKCO.M – dodatkowe 3 lata

3 lata dodatkowej gwarancji:

 1. Bezpłatne usunięcie usterek – producent bezpłatnie usunie usterki wynikające z wady technicznej urządzenia z wykluczeniem:
  • uszkodzeń mechanicznych;
  • uszkodzeń powstałych na skutek korozji;
  • uszkodzeń estetycznych elementów zewnętrznych, takich jak obudowa, powstałych na skutek transportu lub przemieszczania się sprzętu, w tym zarysowania, wgniecenia, pęknięcia;
  • uszkodzeń termicznych i chemicznych;
  • uszkodzeń powstałych na skutek przechowywania i użytkowania sprzętu w warunkach, które są niezgodne z normalnymi warunkami domowymi, określonymi wymaganiami odpowiednich norm;
  • uszkodzeń spowodowanych działaniem lub zaniechaniem użytkownika albo działaniem siły zewnętrznej;
  • uszkodzeń spowodowanych nieprawidłowym podłączeniem do zasilania elektrycznego oraz nieprawidłowymi parametrami sieci energetycznej lub domowej instalacji elektrycznej (tj. napięcie, natężenie częstotliwość);
  • uszkodzeń związanych z zakłóceniami w elektrycznej sieci zasilającej (przepięcia w sieci, wyładowania atmosferyczne);
  • uszkodzeń spowodowanych siłą wyższą;
  • czynności konserwacyjnych i wymiany części posiadających określoną żywotność (bezpieczniki, filtry,);
  • zakamienienia urządzenia, nagromadzenia zanieczyszczeń oraz uszkodzeń z nich wynikających.
 2. Darmowe doradztwo – użytkownik może skorzystać z pomocy wykwalifikowanego inżyniera w doradztwie obejmującym zagadnienia związane z ustawieniem parametrów pracy kotła, jego poprawnym zamontowaniu i użytkowaniu. Porada może być udzielona w postaci rozmowy telefonicznej, korespondencji email, telekonferencji lub osobiście w siedzibie serwisu fabrycznego firmy Kospel sp. z o.o. w Koszalinie. Doradztwo nie obejmuje  zagadnień związanych z urządzeniami, sterownikami i armaturą hydrauliczną innych producentów oraz projektowaniem instalacji grzewczej, elektrycznej i hydraulicznej. Nasi doradcy udzielają informacji z najwyższą starannością i działają w najlepszym interesie użytkownika. Parametry pracy kotła sugerowane przez doradców są szacunkowe i należy porównać je z wytycznymi projektu instalacji grzewczej. Producent nie odpowiada za ewentualne koszty związane z funkcjonowaniem kotła elektrycznego według sugerowanych parametrów pracy.
 3. Pomoc techniczna – użytkownik może skorzystać z pomocy technicznej wykwalifikowanego inżyniera serwisu w doradztwie obejmującym zagadnienia związane z technicznymi aspektami pracy kotła elektrycznego, jego konserwacją i analizą stanów awaryjnych. Porada może być udzielona w postaci rozmowy telefonicznej, korespondencji email, telekonferencji lub osobiście w siedzibie firmy Kospel w Koszalinie. Pomoc techniczna nie obejmuje zagadnień związanych z urządzeniami, sterownikami i armaturą hydrauliczną innych producentów oraz projektowaniem instalacji grzewczej, elektrycznej i hydraulicznej. Nasi doradcy udzielają informacji z najwyższą starannością i działają w najlepszym interesie użytkownika. Parametry pracy kotła sugerowane przez doradców są szacunkowe i należy porównać je z wytycznymi projektu instalacji grzewczej. Producent nie odpowiada za ewentualne koszty związane z funkcjonowaniem kotła elektrycznego według sugerowanych parametrów pracy.
 4. Wsparcie przy pierwszym uruchomieniu – użytkownik może skorzystać z pomocy technicznej wykwalifikowanego inżyniera serwisu przy pierwszym uruchomieniu kotła elektrycznego. Porada może być udzielona w postaci rozmowy telefonicznej, korespondencji email, telekonferencji. Użytkownik powinien poinformować serwis fabryczny o planowanym terminie pierwszego uruchomienia w celu rezerwacji terminu u inżyniera serwisu. Nasi doradcy udzielają informacji z najwyższą starannością i działają w najlepszym interesie użytkownika. Parametry pracy kotła sugerowane przez doradców są szacunkowe i należy porównać je z wytycznymi projektu instalacji grzewczej. Producent nie odpowiada za ewentualne koszty związane z funkcjonowaniem kotła elektrycznego według sugerowanych parametrów pracy.
 5. Wsparcia poza godzinami pracy serwisu – użytkownik może skorzystać ze wsparcia technicznego poza godzinami pracy serwisu fabrycznego w godzinach 15-22 oraz weekendy. Użytkownik może skontaktować się z inżynierem serwisu dzwoniąc pod numer 510 100 294. Posiadanie zdalnego dostępu w postaci skonfigurowanego modułu internetowego C.MI gwarantuje lepszą jakość usługi „Wsparcia poza godzinami pracy”. Nasi doradcy udzielają informacji z najwyższą starannością i działają w najlepszym interesie użytkownika. Parametry pracy kotła sugerowane przez doradców są szacunkowe i należy porównać je z wytycznymi projektu instalacji grzewczej. Producent nie odpowiada za ewentualne koszty związane z funkcjonowaniem kotła elektrycznego według sugerowanych parametrów pracy.
 6. Ekspresowa naprawa – producent gwarantuje przeprowadzenie naprawy w terminie 4 dni roboczych od daty zgłoszenia usterki za pomocą formularza reklamacyjnego lub wymianę na urządzenie wolne od wad.
 7. Urządzenie zastępcze na czas naprawy – producent zapewnia urządzenie zastępcze na czas trwania naprawy w przypadku gdy naprawa nie może być przeprowadzona w terminie 4 dni roboczych od daty zgłoszenia reklamacji za pomocą formularza reklamacyjnego
Background

Przedłuż gwarancję o 3 lata

Wybieram ofertę