Szczegóły oferty Kospel SAFE dla HPMZ – 1 dodatkowy rok

1 rok dodatkowej gwaracji:

  1. Bezpłatne usunięcie usterek – producent bezpłatnie usunie usterki wynikające z wady technicznej urządzenia z wykluczeniem:
   • uszkodzeń mechanicznych;
   • uszkodzeń powstałych na skutek korozji;
   • uszkodzeń estetycznych elementów zewnętrznych, takich jak obudowa, powstałych na skutek transportu lub przemieszczania się sprzętu, w tym zarysowania, wgniecenia, pęknięcia;
   • uszkodzeń termicznych i chemicznych;
   • uszkodzeń powstałych na skutek przechowywania i użytkowania sprzętu w warunkach, które są niezgodne z normalnymi warunkami domowymi, określonymi wymaganiami odpowiednich norm;
   • uszkodzeń spowodowanych działaniem lub zaniechaniem użytkownika albo działaniem siły zewnętrznej;
   • uszkodzeń spowodowanych nieprawidłowym podłączeniem do zasilania elektrycznego oraz nieprawidłowymi parametrami sieci energetycznej lub domowej instalacji elektrycznej (tj. napięcie, natężenie częstotliwość);
   • uszkodzeń związanych z zakłóceniami w elektrycznej sieci zasilającej (przepięcia w sieci, wyładowania atmosferyczne);
   • uszkodzeń spowodowanych siłą wyższą;
   • czynności konserwacyjnych i wymiany części posiadających określoną żywotność (bezpieczniki, filtry,);
   • zakamienienia urządzenia, nagromadzenia zanieczyszczeń oraz uszkodzeń z nich wynikających.
  2. Darmowe doradztwo – użytkownik może skorzystać z pomocy wykwalifikowanego inżyniera w doradztwie obejmującym zagadnienia związane z ustawieniem parametrów pracy pompy ciepła, jej poprawnym zamontowaniu i użytkowaniu. Porada może być udzielona w postaci rozmowy telefonicznej, korespondencji email, telekonferencji lub osobiście w siedzibie serwisu fabrycznego firmy Kospel sp. z o.o. w Koszalinie. Doradztwo nie obejmuje zagadnień związanych z urządzeniami, sterownikami i armaturą hydrauliczną innych producentów oraz projektowaniem instalacji grzewczej, elektrycznej i hydraulicznej. Nasi doradcy udzielają informacji z najwyższą starannością i działają w najlepszym interesie użytkownika. Parametry pracy pompy ciepła sugerowane przez doradców są szacunkowe i należy porównać je z wytycznymi projektu instalacji grzewczej. Producent nie odpowiada za ewentualne koszty związane z funkcjonowaniem pompy ciepła według sugerowanych parametrów pracy.
  3. Pomoc techniczna – użytkownik może skorzystać z pomocy technicznej wykwalifikowanego inżyniera serwisu w doradztwie obejmującym zagadnienia związane z technicznymi aspektami pracy pompy ciepła, jego konserwacją i analizą stanów awaryjnych. Porada może być udzielona w postaci rozmowy telefonicznej, korespondencji email, telekonferencji lub osobiście w siedzibie firmy Kospel w Koszalinie. Pomoc techniczna nie obejmuje zagadnień związanych z urządzeniami, sterownikami i armaturą hydrauliczną innych producentów oraz projektowaniem instalacji grzewczej, elektrycznej i hydraulicznej. Nasi doradcy udzielają informacji z najwyższą starannością i działają w najlepszym interesie użytkownika. Parametry pracy pompy ciepła sugerowane przez doradców są szacunkowe i należy porównać je z wytycznymi projektu instalacji grzewczej. Producent nie odpowiada za ewentualne koszty związane z funkcjonowaniem pompy ciepła według sugerowanych parametrów pracy.
  4. Wsparcie przy pierwszym uruchomieniu – użytkownik może skorzystać z pomocy technicznej wykwalifikowanego inżyniera serwisu przy pierwszym uruchomieniu pompy ciepła. Porada może być udzielona w postaci rozmowy telefonicznej, korespondencji email, telekonferencji. Użytkownik powinien poinformować serwis fabryczny o planowanym terminie pierwszego uruchomienia w celu rezerwacji terminu u inżyniera serwisu. Nasi doradcy udzielają informacji z najwyższą starannością i działają w najlepszym interesie użytkownika. Parametry pracy pompy ciepła sugerowane przez doradców są szacunkowe i należy porównać je z wytycznymi projektu instalacji grzewczej. Producent nie odpowiada za ewentualne koszty związane z funkcjonowaniem pompy ciepła według sugerowanych parametrów pracy.
  5. Wsparcia poza godzinami pracy serwisu – użytkownik może skorzystać ze wsparcia technicznego poza godzinami pracy serwisu fabrycznego w godzinach 15-22 oraz weekendy. Użytkownik może skontaktować się z inżynierem serwisu dzwoniąc pod numer 510 100 294. Posiadanie zdalnego dostępu w postaci skonfigurowanego modułu internetowego C.MI2 gwarantuje lepszą jakość usługi „Wsparcia poza godzinami pracy” . Nasi doradcy udzielają informacji z najwyższą starannością i działają w najlepszym interesie użytkownika. Parametry pracy pompy ciepła sugerowane przez doradców są szacunkowe i należy porównać je z wytycznymi projektu instalacji grzewczej. Producent nie odpowiada za ewentualne koszty związane z funkcjonowaniem pompy ciepła według sugerowanych parametrów pracy.
Background

Przedłuż gwarancję o 1 rok

Wybieram ofertę